Integrating innovative fish monitoring and data analysis to support management of aquatic ecosystems

Promovendus/a
Stijn Bruneel
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Peter Goethals, BW22 - Prof. dr. Tom Moens, WE11
Examencommissie
Prof. dr. ir. John Van Camp (Voorzitter), BW23 - Prof. dr. ir. Peter Bossier (Secretaris), BW22 - Prof. dr. Jan De Neve, PP01 - Prof. Paul Kemp, University of Southampton - dr. Jochen Depestele, ILVO

Praktisch

Datum
Maandag 28 september 2020, 15:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent
Livestream
Volg online