Development of a mucosal self-amplifying mRNA vaccine against female Chlamydia trachomatis infections

Promovendus/a
Arlieke Gitsels
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master of science in bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Biotechnologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Daisy Vanrompay, BW22 - Prof. dr. Niek Sanders, DI07
Examencommissie
Prof. dr. ir. Wim Verbeke (Voorzitter), BW27 -Prof. dr. Andre Skirtach (Secretaris), BW25 - Prof. dr. ir. Herman Favoreel, DI04 - Prof. Dr. Koen Raemdonck, FW01 - Prof. Jan Paeshuyse, KU Leuven - dr. ir. Sven Arnouts, DI04

Praktisch

Datum
Maandag 28 september 2020, 16:00
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent