Alfaxalone Total Intravenous Anaesthesia in Dogs The search for a sustainable alternative for inhalation anaesthesia

Promovendus/a
Virginie Dehuisser
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Kleine Huisdieren
Curriculum
Virginie Dehuisser werd geboren op 19 februari 1982 te Gent. Na het behalen van haar diploma secundair onderwijs, richting Wiskunde- Wetenschappen aan het Instituut van Gent, startte ze in 2000 met de studies diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent. In 2007 behaalde ze met onderscheiding haar diploma van master in de diergeneeskunde, afstudeerrichting gezelschapsdieren. De daaropvolgende 5 jaar was ze werkzaam als 1ste en 2de lijns dierenartse in de doorverwijspraktijk Clos Fleuri in Sint-Denijs-Westrem. In april 2012 keerde ze terug naar de Faculteit Diergeneeskunde en startte ze als assistente anesthesie aan de Vakgroep Kleine Huisdieren. Daar combineerde ze klinisch werk met het uitvoeren van haar doctoraatsonderzoek. In het kader van dit onderzoek behaalde ze ook het diploma van proefleider (FELASA categorie C). Virginie Dehuisser is auteur of mede-auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale tijdschriften en nam eveneens deel aan verschillende internationale en nationale congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Ingeborgh Polis - Dr. Tim Bosmans - Prof. dr. Hilde de Rooster
Examencommissie
Prof. dr. F. Gasthuys, Voorzitter van de examencommissie UGent - Dr. B. Van Goethem, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. S. Croubels, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. L. De Baerdemaker, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent - Dr. S. Schauvliege, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Dr. D. Rodrigo Mocholi, Royal Veterinary College, Hertfordshire, UK

Korte beschrijving

Algemene verdoving kan bekomen worden door gebruik te maken van volatiele of intraveneuze verdovingsmiddelen. Totale intraveneuze anesthesie (TIVA), waarbij zowel de inductie als het onderhoud van de verdoving wordt verkregen door gebruik te maken van intraveneuze verdovingsmiddelen, is een klinisch betrouwbaar alternatief voor inhalatie anesthesie en is noodzakelijk wanneer inhalatie anesthesie niet beschikbaar of niet mogelijk is. Er zijn echter meer redenen om TIVA boven inhalatie anesthesie te verkiezen: niet enkel worden verdovingsgassen in verband gebracht met gezondheidsproblemen voor het personeel dat beroepsmatig wordt blootgesteld aan deze gassen, maar ook hun impact op het milieu is niet te onderschatten. Alle uitgeademde anesthesiegassen blijven gedurende langere tijd in de atmosfeer, waar ze als broeikasgassen fungeren en op die manier bijdragen tot de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Deze problematiek, samen met de introductie van geneesmiddelen met gunstige farmacokinetische eigenschappen voor gebruik in TIVA, vormen de basis voor de groeiende belangstelling voor TIVA in de diergeneeskunde. Alfaxalone is een neuroactief steroïde dat door interactie met de GABAA-receptor in het centrale zenuwstelsel leidt tot spierrelaxatie en bewustzijnsverlies. Het bezit alle eigenschappen die nodig zijn om deel uit te maken van een gebalanceerd TIVA-protocol.

Praktisch

Wanneer
Vrijdag 2 oktober 2020, 17:30
Waar
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent

Door de huidige Covid-19 maatregelen zullen er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. De presentatie zal echter ook live gestreamd worden. Indien u aanwezig wenst te zijn (ter plaatste of online), gelieve voor 25 september een e-mail te sturen naar virginie.dehuisser@ugent.be.