Genotyping and bean transcriptomics towards identification of cacao flavor genes

Promovendus/a
Jocelyn De Wever
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Biotechnologie
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Kathy Messens, BW25 - dr. Steve Lefever, GE31
Examencommissie
Prof. dr. ir. Guy Smagghe (Voorzitter), BW21 - Prof. dr. ir. Tina Kyndt (Secretaris), BW25 - Prof. dr. ir. Geert Haesaert, BW21 - Prof. dr. Sofie Goormachtig, WE09 - Prof. dr. ir. Luc De Vuyst, VUB

Praktisch

Datum
Vrijdag 9 oktober 2020, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent