Microbial protein production by autotrophic nitrogen-fixing hydrogen-oxidizing bacteria

Promovendus/a
Xiaona Hu
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Biotechnologie
Curriculum
Master of Engineering in Environmental Engineering (2016, Tongji University, Shanghai)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Nico Boon, BW25 - dr. ir. Peter Clauwaert, BW25
Examencommissie
Prof. dr. ir. Geert Haesaert (Voorzitter), BW21 - Prof. dr. ir. Peter Bossier (Secretaris), BW22 - Em. Prof. Willy Verstraete, BW25 - Prof. dr. Peter Vandamme, WE10 - dr. Silvio Matassa, University of Naples Federico II

Praktisch

Datum
Maandag 12 oktober 2020, 16:00
Locatie
Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Vergaderzaal 2.3 August Vermeylen