Fat crystallization of palm-based blends with anhydrous milk fat

Promovendus/a
Bao Viet Nguyen
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
Master of Science in Food Technology (2013, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Koen Dewettinck,BW23 - Prof. dr. ir. Filip Van Bockstaele, BW23 - Dr. Tom Rimaux, Vandemoortele - Prof. Dr. Vinh Truong, Nong Lam University
Examencommissie
Prof. dr. ir. Geert Haesaert (Voorzitter), BW21 - Prof. dr. ir. Katleen Raes (Secretaris), BW23 - Prof. dr. ir. Paul Van der Meeren, BW24 - Prof. dr. ir. Sabine Danthine, University of Liège - Dr. Trung Thien Le, Nong Lam University - ir. Wim Dewinter, Vandemoortele R&D

Praktisch

Datum
Donderdag 15 oktober 2020, 16:00
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent