Roman economic space revisited. Interdisciplinary pathways for understanding commercial and productive cityscapes

Promovendus/a
Adeline Hoffelinck
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Archeologie
Gezamenlijk doctoraat
Università di Verona
Curriculum
Master of Arts in de archeologie (UGent, 2015)
Academische graad
Doctor in de archeologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Frank Vermeulen, LW02 - Prof. dr. Arjan Zuiderhoek, LW03 - Prof. dr. Patrizia Basso, Università di Verona
Examencommissie
Prof. dr. Jean Bourgeois, LW02

Praktisch

Datum
Maandag 19 oktober 2020, 16:00
Locatie
Auditorium Vandenhove (Paviljoen Charles Vandenhove), Rozier 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online