Mechanical Properties of Calcareous Sand: the Role of Initial Fabric, Particle Characteristics and Gradation

Promovendus/a
Jinquan Shi
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master's Degree of Engineering, Zhengzhou University, China, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Mechanische eigenschappen van kalkzand: de invloed van structuur, korreleigenschappen en korrelverdeling
Promotor(en)
prof. Wim Haegeman, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Adam Bezuijen (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Veerle Cnudde (Vakgroep Geologie) - prof. Wim Haegeman (Vakgroep Civiele Techniek) - dr. ir. Patrick Mengé (DEME Dredging International, Zwijndrecht) - dr. ir. Peter Van Impe (Jan De Nul Group, Hofstade)

Korte beschrijving

Deze thesis behandelt voornamelijk het effect van monster voorbereiding, korrel karakteristiek en verschillen van mechanische eigenschappen van kalkhoudend zand afkomstig van de Perzische Golf. De monsters die op vijf verschillende methodes werden aangemaakt, in lucht en in water strooien, droog en nat aanstampen en droog trechter strooien, werden eerst onderzocht met behulp van Röntgentomografie. Dan werd de structuuranisotropie en de homogeniteit ven de vijf verschillende monsters geëvalueerd. Een reeks van laboratoriumtesten, waaronder benderelement tests, K0 consolidatie tests en ongedraineerde statische en cyclische triaxaal tests, werden uitgevoerd. Het effect van monstervoorbereiding op, anisotrope kleine rekstijfheid, de coëfficiënt van gronddruk bij K0, statische en dynamische liquefactie weerstand, werd verkregen. Daarenboven werden benderelement testen uitgevoerd op zanden met verschillende korrelverdelingen. Het effect op de kleine rekstijfheid, van het kalkhoudend zand, werd bestudeert.

Praktisch

Datum
Maandag 19 oktober 2020, 16:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be