Technical Performance of Polylactic Acid Based Materials for Fused Filament Fabrication by Tuning Blend Ratios and Processing Strategies

Promovendus/a
Sisi Wang
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Engineering, Hainan University, Haikou, China, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Technisch gedrag van materialen gebaseerd op polymelkzuur ten behoeve van gefuseerde-filament-technologie in functie van mengverhoudingen en verwerkingsstrategieën
Promotor(en)
prof. Ludwig Cardon, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Karen De Clerck, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Ludwig Cardon (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Dagmar D'hooge (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Karen De Clerck (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Antonio Pontes (Universidade do Minho, Guimaraes, Portugal) - prof. Lieva Van Langenhove (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Sandra Van Vlierberghe (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie)

Korte beschrijving

Extrusie-gebaseerde additieve productie, ook gekend als fused filament fabrication (FFF), is een veelbelovende techniek om een snelle productie op basis van het ontwerp mogelijk te maken. Het biogebaseerd en biologisch afbreekbare materiaal PLA is aantrekkelijk vanwege de lage koolstofvoetafdruk, geur, krimp en goede verwerkbaarheid, wat past in FFF. De inherente broosheid van PLA, de slechte hechting tussen de lagen en holtes veroorzaakt door laag-voor-laag afzetting kunnen echter leiden tot slechte eigenschappen van het eindproduct. Dit werk beoogt het verkrijgen van geprinte onderdelen met goede kwaliteit. Het proefschrift bestaat uit vier onderdelen. Deel I: Een overzicht van additive productietechnieken en methoden (zoals mengen, nabehandeling en aanpassing van procesparameters) om de eigenschappen van het biomateriaal poly(melkzuur) (PLA) te verbeteren worden beschreven. Deel II: Fundamenteel onderzoek naar de vloeieigenschappen leidt tot succesvol printen. Deel III: Verbetering van de fysische eigenschappen van PLA door thermische nabehandelen of mengen met poly (3-hydroxybutyraat) (PHB), poly (butyleenadipaattereftalaat) (PBAT). Deel IV: onderzoek naar het effect van printparameters op de technische eigenschappen van PLA/PBAT-blend. Ten slotte worden door optimalisatie van productiemethodes via thermische nabehandeling, optimaal mengen en afstemmen van de procesparameters kwalitatieve eindproducten verkregen.

Praktisch

Datum
Dinsdag 20 oktober 2020, 16:00
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be