Directed evolution on Bacillus cereus endospores by UV-C and wet heat

Promovendus/a
Begyn, Katrien
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
Master of Science in de biomedische wetenschappen (2014, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Frank Devlieghere, BW23 - Prof. dr. Andreja Rajkovic, BW23 - Prof. dr. Marc Heyndrickx, ILVO
Examencommissie
Prof. dr. ir. Peter Bossier (Voorzitter), BW22 - Prof. dr. ir. Nico Boon (Secretaris), BW25 - Prof. dr. Paul De Vos, WE10 - Prof. dr. Abram Aertsen, KU Leuven - Prof. dr. Stanley Brul, Universiteit Amsterdam

Korte beschrijving

Praktisch

Datum
Woensdag 28 oktober 2020, 18:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent