Superabsorbent Polymers and Nanosilica for Mitigation of Autogenous Shrinkage and Promotion of Self-Healing of Cementitious Materials

Promovendus/a
Lefever, Gerlinde
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Civil Engineering, Vrije Universiteit Brussel, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Superabsorberende polymeren en nanosilica voor de reductie van autogene krimp en de promotie van het zelfherstellende vermogen van cementhoudende materialen
Promotor(en)
prof. Nele De Belie, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Danny Van Hemelrijck (Vrije Universiteit Brussel) - dr. ir. Didier Snoeck, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Dimitrios Aggelis (Vrije Universiteit Brussel)
Examencommissie
voorzitter prof. Hubert Rahier (Vrije Universiteit Brussel) - covoorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan UGent-FEA) - ondervoorzitter prof. Rik Pintelon (Vrije Universiteit Brussel) - prof. dr. Dimitrios Aggelis (Vrije Universiteit Brussel) - prof. Billy Boshoff (University of Pretoria, South Africa) - prof. Nele De Belie (UGent Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Geert De Schutter (UGent Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. John Popovics (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) - dr. ir. Didier Snoeck (UGent Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Tine Tysmans (Vrije Universiteit Brussel) - prof. dr. Danny Van Hemelrijck (Vrije Universiteit Brussel)

Korte beschrijving

Om te voldoen aan de steeds strengere voorwaarden inzake de sterkte en duurzaamheid van bouwmaterialen, stijgt de vraag naar het gebruik van zogenaamd hoog-performant beton. Dit betontype wordt echter gekenmerkt door een lage water/cementfactor, waardoor het materiaal sterk onderhevig is aan autogene krimp, veroorzaakt door de uitdroging van het mengsel. In geval de vrije inkrimping wordt tegengehouden, is het ontstaan van scheuren onvermijdelijk. Om de autogene krimp tegen te gaan worden superabsorberende polymeren (SAPs), samen met een extra hoeveelheid water, toegevoegd aan het mengsel. Tijdens het hydratatieproces wordt het vrije water verbruikt. Wanneer uitdroging dreigt te ontstaan, gegenereerd door een tekort aan water, zullen de SAPs hun opgenomen water vrijlaten. Hierdoor kan het hydratatieproces zich voortzetten en wordt autogene krimp tegengegaan. Daarenboven bevorderen de SAPs de zelfherstelling van scheuren door de opname van vocht uit de omgeving en de resulterende afgifte voor de verdere hydratatie van ongehydrateerde cementdeeltjes. De afgifte van het opgenomen water uit de SAPs resulteert echter in het onstaan van macroporiën, die de sterkte van het materiaal verlagen. Om deze sterktevermindering tegen te gaan, wordt cement gedeeltelijk vervangen door nanosilica, wat leidt tot een sneller hydratatieproces en een verhoging van de hoeveelheid hydratatieproducten gevormd.

Praktisch

Datum
Dinsdag 3 november 2020, 18:00

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19