Advanced Control Strategies Applied to Steam/Water Loop in Large Scale Ships

Promovendus/a
Zhao, Shiquan
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Bachelor's Degree in Engineering, Harbin Engineering University, China, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Geavanceerde regelstrategieën voor de stoom/waterlus in grootschalige schepen
Promotor(en)
prof. Clara-Mihaela Ionescu, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - em. prof. Robain De Keyser, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - dr. ir. Cosmin Copot (Universiteit Antwerpen) - em. prof. Robain De Keyser (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Clara-Mihaela Ionescu (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. dr. ir. Cristina Muresan (Technical University of Cluj-Napoca, Romania) - prof. Joris Thybaut (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Kimberly Tumlos Solon (Vakgroep Groene Chemie en Technologie)

Korte beschrijving

De stoom/waterlus in grootschalige schepen heeft de volgende kenmerken: een complexe systeemstructuur, een groot aantal componenten, een gecompliceerde koppeling tussen de variabelen en ernstige dode tijden in de signalen. Tijdens de operatie van grootschalige schepen zijn storing met grote amplitude frequent. Als regelstrategieën bestudeert dit proefschrift de toepassingen van een recent ontwikkelde zelfafstellende PID-regelaar en een MPC met optimalisatie van meerdere objectieven in de stoom/waterlus. Met een sinus-test kunnen de parameters voor de PID-controller worden verkregen die voldoen aan de door de gebruiker gedefinieerde prestatie-eisen zoals robuustheid, fase- en versterkingsmarge. Daardoor wordt de regelaarafstelling minder empirisch. De simulatie bevestigt de betere prestaties op vlak van wenswaardeopvolging en storingsonderdrukking. Met kennis van het wiskundig systeemmodel wordt een MPC met meervoudige doelstellingen (MOMPC – Multiple Objective MPC) voorgesteld. Door meerdere objectieven logisch toe te passen op basis van de operationele status van het systeem, worden de optimalisatie van veiligheid, volgprestaties en energiebesparing op volgorde gerealiseerd. Ondertussen neemt de berekentijd veel af in de MOMPC.

Praktisch

Datum
Vrijdag 6 november 2020, 15:00

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19