Me, myself and others: Representations of self and other in children with autism spectrum disorder

Promovendus/a
Rachida El Kaddouri
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Roeljan Wiersema, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05) - Copromotor: Prof. dr. Marcel Brass, vakgroep Experimentele Psychologie (PP02)
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)

Praktisch

Datum
Maandag 9 november 2020, 10:00
Livestream
Volg online