Nanoimprint Lithography for Devices Based on Polymer Photonic Gratings

Promovendus/a
Marie-Aline Mattelin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Nanostempellithografie voor toepassingen op basis van fotonische polymeerroosters
Promotor(en)
prof. Geert Van Steenberge, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Jeroen Missinne, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - prof. Herbert De Smet ( Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Thomas Geernaert (Vrije Universiteit Brussel) - dr. Sander Kommeren (Morphotonics, Veldhoven, the Netherlands) - prof. Jeroen Missinne ( Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Geert Van Steenberge ( Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - dr. ir. Thomas Vervust ( Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Het onderzoek in dit proefschrift behandelt polymeergebaseerde roosterstructuren met als toepassing enerzijds optische reksensoren en anderzijds inkoppelroosters voor gebruik in een beeldscherm dat op het hoofd gedragen wordt. Een masterstempel waarop roosterstructuren werden gedefinieerd met elektronenbundellithografie (EBL) werd gebruikt om polymeergebaseerde roosterstructuren te realiseren op een snelle en kostenefficiënte manier aan de hand van nanostempellithografie. Reksensoren met roosters die werken volgens het diffractiefenomeen geleide mode resonantie (GMR) werden onderzocht aangezien deze contactloos en vanop een bepaalde afstand kunnen worden uitgelezen. De EpoCore GMR-roosters, die werden gedefinieerd op PET-folies, vertoonden een rekgevoeligheid van 1,02 ± 0,05 pm/με, gemeten aan een golflengte van 870 nm. Daarnaast werden eerste-orde-roosters met een driehoekig profiel gedefinieerd met grijswaarde EBL. Nanostempellithografie werd gebruikt om deze structuren te realiseren op een golfgeleider. De bekomen roosters zijn heel efficiënt: een inkoppelingsefficiëntie van 48,4% en een totale efficiëntie, wanneer het licht werd ingekoppeld door één rooster en uitgekoppeld door het andere rooster, van 17,4% werden opgemeten. Uiteindelijk werd er ook aangetoond dat een beeld, dat in- en uitgekoppeld werd in de golfleider, scherp en zonder vertekening van het beeld kon worden toegevoegd aan de werkelijkheid.

Praktisch

Datum
Maandag 9 november 2020, 16:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be