Effectiveness of Maleic Anhydride Grafted Compatibilizers for Multiple Mechanical Recycling of Poly(propylene)-Poly(ethylene terephthalate) Blends

Promovendus/a
Van Kets, Karen
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de industriële wetenschappen: chemie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
De effectiviteit van compatibilisatoren geënt met maleïnezuuranhydride voor meervoudige mechanische recyclage van mengsels bestaande uit poly(propyleen)-poly(ethyleentereftalaat)
Promotor(en)
prof. Kim Ragaert, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - dr. Laurens Delva, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Karen De Clerck (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Laurens Delva (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Jaap den Doelder (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands) - dr. Nicolas Mys (Amcor, Gent) - prof. Kim Ragaert (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Peter Ragaert (Vakgroep Levensmiddelentechnologie) - prof. Wim Thielemans (KU Leuven)

Korte beschrijving

Mechanische recyclage kan worden aangewend als recyclagetechniek voor niet fysiek scheidbare maar gemengde kunststofafvalfracties om deze in de circulaire materiaalcyclus te houden. De mengbaarheid tussen de verschillende kunststoffracties kan verbeterd worden door een compatibilisator toe te voegen. In dit onderzoek werden drie maleïnezuuranhyderide geënte compatibilisatoren (PPgMAH, SEBSgMAH, POEgMAH) gebruikt om de onmengbaarheid te verbeteren van een PP-PET mengsel over vijf extrusies. Op vlak van morfologische en mechanische stabiliteit leverden alle drie de compatibilisatoren een verbetering over de vijf extrusies. Dit duidt op een verbeterde interactie tussen de verschillende fasen en een goede effectiviteit van de compatibilistor voor dit mengsel. De compatibilisator zorgt voor thermische stabiliteit over meerdere extrusies waarbij de verspreiding van PET in de matrix belangrijk is en samenhangt met de invloed van de maleïnezuuranhydride geënte groep. Bijdrage van de compatibilisators dragerpolymeer heeft een invloed op de algemene thermische stabiliteit van het mengsel, ongeacht het aantal extrusies. Een indicatie voor de mate van effectiviteit van de compatibilizer werd aangetoond via vrije krimp experimenten door een toename in rek voordat plastische vervorming optreedt. PPgMAH gaf het beste resultaat, gevolgd door SEBSgMAH, na vijf extrusies bleef de volgorde dezelfde maar was er een lichte toename in plastische vervorming over eenzelfde rekzone.

Praktisch

Datum
Maandag 9 november 2020, 16:00

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19