Modelling of the Long-Term Behaviour of Reinforced and Prestressed Concrete Beams Based on Extensive Experimental Research

Promovendus/a
Reybrouck, Nicky
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Modellering van het langetermijngedrag van gewapende en voorgespannen betonbalken op basis van uitgebreid experimenteel onderzoek
Promotor(en)
prof. Robby Caspeele, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - em. prof. Luc Taerwe, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Robby Caspeele (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Stijn Matthys (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - em. prof. Luc Taerwe (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Jean Michel Torrenti (Université Gustave Eiffel, Champs-sur-Marne, France) - em. prof. Joost Walraven (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - prof. Roman Wan-Wendner (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)

Korte beschrijving

Een van de uitdagingen is het nauwkeurig en efficiënt modelleren van de invloed van kruip op de doorbuiging. Betonbalken zijn gedurende de levensduur onderhevig aan allerlei tijdsafhankelijke fenomenen, waarbij krimp en kruip van beton en relaxatie van het voorspanstaal de voornaamste zijn. Deze effecten veroorzaken extra vervormingen en een herverdeling van de interne spanningen. De lokale vervormingen binnen een doorsnede kunnen waarden bereiken die een aantal keer groter zijn dan de aanvankelijke elastische vervormingen en dit kan gedurende de levensduur ongewenste bruikbaarheidsproblemen en uiteindelijk schade aan constructie-onderdelen veroorzaken. De voorspelling van tijdsafhankelijke vervormingen is bovendien vaak gecompliceerd vanwege complexe constructieprocessen die worden gekenmerkt door talrijke belastingsstappen als gevolg van externe belastingen en wijzigingen van de constructie zelf als gevolg van bijvoorbeeld constructiemethoden zoals de vrije vooruitbouw. Om de vervormingen nauwkeurig te kunnen voorspellen, is het belangrijk om voldoende rekening te houden met het tijdsafhankelijke gedrag van het betonelement. Het ontwerp en de analyse van betonconstructies in Europa wordt uitgevoerd met behulp van vereenvoudigde berekeningstechnieken zoals beschreven in de Eurocodes. Geavanceerde numerieke modellen worden echter steeds toegankelijker en laten een meer realistische evaluatie van de tijdsafhankelijke vervormingen toe, waarbij rekening wordt gehouden met het niet-lineaire materiaalgedrag en de tijdsafhankelijke effecten. In dit doctoraatsonderzoek worden simulaties uitgevoerd op basis van verschillende krimp- en kruipmodellen van beton om de langeduurvervormingen en -spanningsverdelingen van (gewapende en voorgespannen) betonbalken te onderzoeken.

Praktisch

Datum
Dinsdag 10 november 2020, 18:30

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19