Precise Quarter-Level Estimation of the Impact of Non-aureus Staphylococcal Intramammary Infection on Udder Health and Milk Yield in Dairy Heifers

Promovendus/a
Dimitri Valckenier
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Dimitri Valckenier werd geboren op 2 februari 1987 in Ninove. Hij behaalde in 2005 het diploma hoger secundair onderwijs in de richting Wetenschappen-Wiskunde, waarna hij de opleiding diergeneeskunde aanvatte aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 2011 het diploma Master in de Diergeneeskunde met onderscheiding. In 2011 behaalde hij eveneens het certificaat proefleider (FELASA categorie C) aan de Universiteit Gent. Na het afronden van een éénjarige internship training van het European College of Veterinary Public Health trad hij in dienst als academisch assistent aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. Hier vatte hij ook het onderzoek aan naar de impact van intramammaire infecties met niet-aureus stafylokokken op de uiergezondheid en melkproductie bij melkveevaarzen. Tevens behaalde hij in 2020 het diploma van de Doctoraatsopleiding in de Diergeneeskundige Wetenschappen. Van 2015 tot begin 2017 was Dimitri ook werkzaam als diergeneeskundig adviseur bij de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. Sinds januari 2017 is hij actief als Project & Concept Manager bij Mexcellence BVBA (MEX™). Dimitri Valckenier is auteur en coauteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en was spreker op meerdere nationale en internationale congressen en symposia.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. S. De Vliegher - Prof. dr. S. Piepers DI08 UGent
Examencommissie
Prof. dr. E. Claerebout, DI04 UGent - Dr. A. De Visscher, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, Melle - Prof. dr. M. Joossens, Faculteit Wetenschappen, UGent - Prof. dr. G. Koop, Departement Population Health Sciences, Universiteit Utrecht - Prof. dr. B. Pardon, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Y. H. Schukken, Gezondheidsdienst voor Dieren, Nederland - Departement Dierwetenschappen, Wageningen Universiteit, Departement Population Health Sciences, Universiteit Utrecht

Korte beschrijving

De niet-aureus stafylokokken (NAS) zijn de meest voorkomende oorzaak van intramammaire infecties (IMI) bij melkvee in de meeste delen van de wereld. In de hedendaagse literatuur op het gebied van IMI veroorzaakt door NAS worden betwistbare en tegenstrijdige conclusies getrokken over hun relevantie voor de uiergezondheid en de melkgift. Het doel van dit proefschrift was om bij melkveevaarzen de impact van IMI veroorzaakt door NAS op het somatisch celgetal (SCG) en de melkproductie (MP) op kwartierniveau nauwkeurig in te schatten. Een longitudinale studie werd uitgevoerd op 3 Vlaamse melkveebedrijven. Alle bedrijven waren uitgerust met een automatisch melksysteem (AMS) omdat in een dergelijk systeem de verschillende uierkwartieren onafhankelijk van elkaar worden gemolken. Hierdoor was het mogelijk om de MP op kwartierniveau nauwkeurig te bepalen. Van elk kwartier werden binnen 1-4 dagen in lactatie (DIL) melkmonsters genomen (d.w.z. op de eerste bemonsteringsdag), gevolgd door nog eens 9 opeenvolgende bemonsteringen met een interval van 14 dagen tot aan 130 DIL. Het SCG van alle kwartiermonsters werd eveneens gemeten.

Praktisch

Datum
Vrijdag 13 november 2020, 16:30
Locatie
Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Indien u aanwezig wenst te zijn (ter plaatste of online), gelieve u voor 3 november in te schrijven via www.tinyurl.com/doctoraat