Design of Human-Robot Collaboration for Flexible Assembly Operations in Collaborative Workstations

Promovendus/a
Costa Mateus, João
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp
Curriculum
Master Degree in Engineering and Industrial Management, Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Ontwerp voor samenwerking tussen mens en robot voor flexibel assemblagewerk in collaboratieve werkstations
Promotor(en)
prof. El-Houssaine Aghezzaf, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp - prof. Dieter Claeys, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp
Examencommissie
voorzitter em. prof. Hendrik Van Landeghem (ere-onderwijsdirecteur) - prof. El-Houssaine Aghezzaf (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Dieter Claeys (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - dr. ir. Wilm Decré (KU Leuven) - prof. Jan Detand (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Veronique Limère (Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer en Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Kurt Stockman (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. ir. Derek Verleye (ArcelorMittal Gent)

Korte beschrijving

De behoefte aan flexibiliteit en snelle mobiliteit binnen markten heeft de vraag naar nieuwe technologieën en methoden doen toenemen. In dit werk wordt het gebruik van collaboratieve robots als een van de pijlers van Industrie 4.0 geanalyseerd en wordt een methodologie gepresenteerd voor hun implementatie in flexibele collaboratieve werkplekken. Een analyse van flexibiliteit geeft al vroeg een idee van hoe collaboratieve robots kan worden gebruikt om de flexibiliteit het best te vergroten. Vervolgens wordt een op deze ideeën gebaseerde ontwerpmethodologie voor gezamenlijke operaties gepresenteerd. De hele methodologie wordt ondersteund door een hiërarchische werkdefinitiestructuur die speciaal voor dit onderzoekswerk is ontwikkeld. Een methode voor het extraheren van elementen van assemblagewerk en hun prioriteit vormt de eerste stap van de methodologie. De werkelementen worden vervolgens geanalyseerd en gebruikt om het vermogen van zowel mens als robot te bepalen om ze individueel uit te voeren. Samen met de assemblagewerkelementen en hun voorrang, wordt de bepaalde resourcecapaciteit hier gebruikt als input in de methode voor het van genereren optimaal assemblagetaken. Bij deze laatste methode worden veiligheidsbeperkingen toegepast om de samenwerking tussen menselijke robots te beperken tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau, terwijl de tijdsefficiëntie en de ergonomie van de operator worden geoptimaliseerd.

Praktisch

Datum
Vrijdag 13 november 2020, 12:00

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19