Childcare as a public-private educational practice: A study of the relations between childcare and the family in the curriculum and in quality evaluation

Promovendus/a
Jeroen Janssen
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Academische graad
Doctor in het sociaal werk
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Michel Vandenbroeck, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (PP04)
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Peter Vlerick, vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving (PP09)

Praktisch

Datum
Maandag 16 november 2020, 10:00
Locatie
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent