Mental Workload Monitoring in the Manufacturing Industry: Conceptualisation, Operationalisation and Implementation

Promovendus/a
Bram Van Acker
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp
Interdisciplinair doctoraat
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Curriculum
Master of Science in Social Psychology, Universiteit van Tilburg, Nederland, 2014
Academische graad
Doctor in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen en in de psychologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Het monitoren van mentale werkbelasting in de maakindustrie: conceptualisatie, operationalisatie en implementatie
Promotor(en)
prof. Jelle Saldien, vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp - prof. Peter Vlerick, vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving
Examencommissie
voorzitter em. prof. Hendrik Van Landeghem (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Dieter Claeys (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Lieven De Marez (Vakgroep Communicatiewetenschappen) - prof. Wim Notebaert (Vakgroep Experimentele Psychologie) - prof. Koen Ponnet (Vakgroep Communicatiewetenschappen) - dr. Annelies Raes (KU Leuven, Kortrijk) - prof. Jelle Saldien (Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp) - prof. Peter Vlerick (Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving)

Korte beschrijving

De industriële werkplek transformeert naar een kennisgedreven werkomgeving die kleine oplages van erg complexe producten produceert, ondersteund door een geavanceerde digitalisatie van productieprocessen. Deze Industrie 4.0 context zal wellicht ook de job-inhoud en werkbeleving van de industriële operator sterk veranderen. Ter bescherming van het mentale welzijn en de persoonlijke effectiviteit van deze werknemer dient de nieuwe werkomgeving daarom ook ontworpen te worden ter optimalisatie van de mentale werkbelasting. Deze interdisciplinaire doctoraatsthesis bouwde op eerder invloedrijk onderzoek in het industrieel ontwerp en de psychologie om de Industrie 4.0 werkomgeving uiteindelijk te voorzien van een robuust instrument ter meting van de mentale werkbelasting van operatoren. Tijdens de conceptualisatiefase voerde het doctoraat eerst een kritische conceptanalyse uit op het concept 'mentale werkbelasting', wat leidde tot een heldere conceptuele definitie en een generiek en implementeerbaar verklarend kader. Vervolgens werd experimenteel de validiteit verkend van mobiel pupillometrie en werd een nieuw meetinstrument ontwikkeld en gevalideerd op basis van gedragsmatige videocodering. Van beiden werd ook de draagbaarheid en toepasbaarheid verkend. Tot slot werd de accepteerbaarheid getoetst van het meten van mentale werkbelasting met twee vragenlijststudies en een interviewstudie. Het proefschrift wordt besloten met een vooruitzicht op toekomstig werk.

Praktisch

Datum
Maandag 23 november 2020, 14:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be