21st-Century Transnational Real Estate Developments: Constructing Global City Fantasies in the Geo-Entrepreneurial Era

Promovendus/a
Koelemaij, Jorn
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: geografie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Ben Derudder (WE12)
Examencommissie
voorzitter: Prof. dr. Veerle Van Eetvelde (WE12)

Korte beschrijving

Steden zijn continu in verandering. Als gevolg van aanhoudende mondialisering, worden stedelijke transformaties meer dan ooit beïnvloed door transnationale stromen van kennis, goederen en kapitaal. Dit doctoraatsonderzoek focust op dat laatste, en bekijkt hoe grootschalige vastgoedontwikkelingsprojecten tot stand komen met behulp van buitenlandse ontwikkelaars en investeerders. Het onderzoek begint met een casus over de Servische hoofdstad Belgrado, waar op dit moment een grootschalig project ontwikkeld wordt door een 'private' partij uit de Verenigde Arabische Emiraten. Naar aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre deze casus wel of niet op zichzelf staat. Dit leidt tot de bevinding dat de autoritaire manier waarop het Belgrade Waterfront-project geïmplementeerd wordt veel gelijkenissen vertoont met transnationale vastgoedontwikkelingsprojecten in andere delen van de wereld. Uiteindelijk wordt er geconcludeerd dat deze projecten exemplarisch zijn voor een aantal bredere mondiale politiek-economische ontwikkelingen: de groei van het zogenaamde 'neo-illiberalisme', en het daarmee samenhangende 'geo-entrepeneurialism' (vrij vertaald: mondiaal ondernemerschap').

Praktisch

Datum
Maandag 23 november 2020, 17:00