Participation behind bars: A study on foreign national prisoners in Belgium

Promovendus/a
Flore Croux
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Orthopedagogiek
Gezamenlijk doctoraat
Vrije Universiteit Brussel
Academische graad
Doctor in de Pedagogische Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Stijn Vandevelde, vakgroep Orthopedagogiek - Promotor VUB: Prof. dr. Liesbeth De Donder - Copromotoren: Dr. Bart Claes (Avans Hogeschool (Nederland)) - Prof. dr. Dorien Brosens (VUB)
Examencommissie
Voorzitter: Prof. dr. Sarah Dury, Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen Vrije Universiteit Brussel

Praktisch

Datum
Woensdag 25 november 2020, 17:00
Livestream
Volg online