Sparse Channel Estimation for Ultra-Wideband MB-OFDM Systems

Promovendus/a
Taoyong Li
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Bachelor of Engineering (Computer Science and Technology), Tsinghua University, China, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Schatting van schaarse kanalen voor ultra-wideband-MB-OFDM-systemen
Promotor(en)
prof. Heidi Steendam, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - prof. Nele Noels, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - dr. ir. Lennert Jacobs (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Nele Noels (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Francois Quitin (Université libre de Bruxelles) - prof. Hendrik Rogier (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Dominique Schreurs (KU Leuven) - Prof. Heidi Steendam (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)

Korte beschrijving

Tegenwoordig heeft het internet of things (IoT) een enorme impact op ieders levensstijl, en de gegevens die worden uitgewisseld tussen apparaten die voor het IoT worden gebruikt, zijn legio. Daarom is een hoge transmissiesnelheid vereist om een dergelijke grote hoeveelheid gegevens snel te verzenden. Het signaal dat wordt gemoduleerd door multiband orthogonale frequentieverdelingsmultiplexing (MB-OFDM) wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende technieken om overdracht met een hoge gegevenssnelheid te bereiken. Kanaalschatting (CE) is echter een van de problemen die moeten worden opgelost voor de praktische implementatie van ultrabreedband (UWB) MB-OFDM-systemen. Gewoonlijk heeft het UWB-communicatiekanaal een lang impulsantwoord (CIR). Om een dergelijke CIR nauwkeurig te schatten, hebben de traditionele kanaalschatters een zeer lange pilot-preambule nodig. De pilot-preambule wordt echter vaak ingekort om de bandbreedte-efficiëntie te verbeteren. Als gevolg hiervan kunnen traditionele kanaalschatters geen nauwkeurige schatting van het kanaal krijgen, waardoor de systeemprestaties verslechteren. Gelukkig kan het UWB-kanaal als schaars worden gemodelleerd, waardoor het mogelijk is om het kanaal nauwkeurig te schatten op basis van een beperkte waarneming met behulp van compressieve detectie (CS). Daarom onderzoeken we de CS-gebaseerde CE voor het UWB MB-OFDM-systeem.

Praktisch

Datum
Woensdag 25 november 2020, 17:15
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be