Multi-Device Study of Characteristics of Disruptive Magnetohydrodynamic Modes in Tokamaks

Promovendus/a
Veronika Klevarova
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Toegepaste Fysica
Gezamenlijk doctoraat
Ludwig-Maximilians-Universität München, Duitsland
Curriculum
European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Multi-Device Study of Characteristics of Disruptive Magnetohydrodynamic Modes in Tokamaks
Promotor(en)
prof. Geert Verdoolaege, vakgroep Toegepaste Fysica - prof. Hartmut Zohm (Ludwig-Maximilians-Universität München, Duitsland)
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan UGent-FEA) - covoorzitter prof. Otmar Biebel (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany) - prof. Roger Jaspers (UGent Vakgroep Toegepaste Fysica) - dr. Alberto Loarte (ITER Organization, Saint-Paul-lez-Durez, France) - prof. Gregor Morfill (terraplasma GmbH & Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching & Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany) - dr. Thomas Pütterich (Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, Germany) - prof. Jörg Schreiber (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany) - prof. Geert Verdoolaege (UGent Vakgroep Toegepaste Fysica) - prof. Hartmut Zohm (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany)

Korte beschrijving

Als schone, veilige en zo goed als onuitputtelijke energiebron is fusie een aantrekkelijke kandidaat om bij te dragen aan de energiebehoeften in de wereld. In de ITER-tokamak, een geavanceerd fusie-experiment in aanbouw in Frankrijk, vormen disrupties een belangrijke uitdaging voor hoog-performante operatie. Disrupties gaan gepaard met een plots verlies van de magnetische opsluiting van de hete plasmabrandstof, en zijn aldus een groot gevaar voor de integriteit van de machine. Magnetohydrodynamische (MHD) instabiliteiten werden eerder geïdentificeerd als de primaire aanleiding voor disrupties. In dit doctoraal werk is een uitgebreide databank samengesteld met disruptieve tokamakontladingen van meerdere machines. Verschillende karakteristieken van de instabiliteiten zijn onderzocht, met het oog op een strategie voor het voorkomen van disrupties. Meer bepaald is de dynamica bestudeerd van MHD-modes die met het plasma roteren, gebruik makend van een analytisch model, waarvan de geldigheid getest werd tijdens het afremmen en vergrendelen aan de wand, voorafgaand aan een disruptie. Daarnaast zijn verschillende factoren geanalyseerd die de duur van de mode beïnvloeden, wat een basisingrediënt is voor de preventie van disrupties. Een schalingswet voor de duur van de mode werd opgesteld met behulp van de databank, die op een gunstige manier extrapoleert voor het matigen van disrupties in ITER.

Praktisch

Datum
Donderdag 26 november 2020, 13:30
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be