Investigating and quantifying biosecurity in Belgian cattle production

Promovendus/a
Damiaans Bert
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Bert Damiaans werd geboren op 26 december 1988 te Bree. In 2012 behaalde hij het diploma Master in de diergeneeskunde met specialisatie herkauwers. Na het afstuderen werkte hij in een groepspraktijk in Frankrijk en oefende daarna de diergeneeskunde uit in zijn eigen praktijk. In november 2015 trad hij in dienst als doctoraatsbursaal bij de unit Epidemiologie van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde onder begeleiding van Prof. dr. Jeroen Dewulf. Hij verrichtte onderzoek naar het bioveiligheidsniveau van de Belgische rundveebedrijven en ontwikkelde hiervoor een risico-gebaseerde bioveiligheidsevaluatietool. Dit driejarig mandaat werd gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Bert Damiaans is auteur of medeauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en vakliteratuur en was meermaals spreker op nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Vertaling titel
Investigating and quantifying biosecurity in Belgian cattle production
Promotor(en)
Prof. dr. Jeroen Dewulf Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Dr. Steven Sarrazin, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. Edwin Claerebout, Voorzitter van de examencommissie - Prof. dr. Bart Pardon, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Filip Van Immerseel, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Geert Opsomer, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Liza Rosenbaum Nielsen, Department of Veterinary and Animal Sciences, University of Copenhagen - Dr. Stefaan Ribbens, Diergezondheidszorg Vlaanderen

Korte beschrijving

Een verschuiving van curatieve naar preventieve therapie is wenselijk in de diergeneeskunde. In dit kader neemt het belang van bioveiligheid, i.e. alle maatregelen die ziektetransmissie naar en binnen een bedrijf voorkomen, sterk toe. Onderzoek naar bioveiligheid in het algemeen en de toepassing ervan in rundveeproductie is echter schaars. Informatie over het bioveiligheidsniveau wereldwijd is in hoofdzaak niet beschikbaar (hoofdstuk 1). Bovendien is er geen uniform systeem om bioveiligheid op rundveebedrijven in te schatten of om de implementatie van bioveiligheid tussen bedrijven te vergelijken. Daarom zijn de belangrijkste doelstellingen van deze doctoraatsthesis, beschreven in hoofdstuk 2, het bestuderen van de perceptie van veehouders in verband met bioveiligheid en het implementatieniveau van bioveiligheid op Belgische rundveehouderijen, naast het ontwikkelen van een risico-gebaseerd scoresysteem voor de kwantificatie van bioveiligheid.

Praktisch

Datum
Vrijdag 27 november 2020, 17:00
Locatie
Faculteit Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Door de huidige Covid-19 maatregelen zal de verdediging enkel live gestreamd worden. Indien u wenst deel te nemen aan de videoconferentie, gelieve een e-mail te sturen naar bert.damiaans@ugent.be om hiervoor een persoonlijke uitnodiging te ontvangen.