Directed evolution on Bacillus cereus endospores by UV-C and wet heat

Promovendus/a
Katrien Begyn
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
Curriculum
Master of Science in de biomedische wetenschappen (2014, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Frank Devlieghere, BW23 - Prof. dr. Andreja Rajkovic, BW23 - Prof. dr. Marc Heyndrickx, ILVO
Examencommissie
Prof. dr. ir. Peter Bossier (Voorzitter), BW22 - Prof. dr. ir. Nico Boon (Secretaris), BW25 - Prof. dr. Paul De Vos, WE10 - Prof. dr. Abram Aertsen, KU Leuven - Prof. dr. Stanley Brul, Universiteit Amsterdam

Praktisch

Datum
Vrijdag 27 november 2020, 16:30
Livestream
Volg online