Electrokinetic Properties and Surface Interaction of Nonpolar Fluorocarbon Ink

Promovendus/a
Robben, Bavo
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Elektrokinetische eigenschappen en oppervlakte-interactie van apolaire, fluorocarbon-gebaseerde inkt
Promotor(en)
prof. Filip Beunis, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Filip Strubbe, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Filip Beunis (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Herbert De Smet (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Zeger Hens (Vakgroep Chemie) - dr. Thomas Johansson (CLEARink Displays, Canada) - prof. Kristiaan Neyts (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Filip Strubbe (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Paul Van der Meeren (Vakgroep Groene Chemie en Technologie)

Korte beschrijving

Waarom kunnen we een computerscherm amper lezen als we in de zon willen werken en waarom gaat dit wel met een E-reader maar dan enkel voor statische beelden? Zouden we geen energiezuinig scherm kunnen maken dat de voordelen van beide technologieën combineert? Dit is een van de vragen die heeft geleid tot dit onderzoek. In dit voorbeeld is de belangrijke eigenschap van een E-reader dat het een reflectief scherm is dat omgevingslicht reflecteert of absorbeert op basis van pigmentdeeltjes. Om veranderende beelden te kunnen weergeven moeten miljoenen elektrisch geladen pigment deeltjes zich verplaatsen door een apolaire vloeistof. Om dit te versnellen wil je een zo klein mogelijke verplaatsing. Hiervoor is een vernieuwde constructie nodig met een veel dunnere vloeistoflaag waardoor fysische effecten dicht bij de electrode een belangrijke rol beginnen spelen. Dit onderzoek focust zich op deze fysische effecten tussen de electrode en de geladen vloeistof. Uit dit onderzoek blijkt dat inverse micellen, ruwweg het equivalent van ionaire ladingen in polaire vloeistoffen, hierbij een cruciale rol spelen. Door adsorptie aan de electrode zorgen deze inverse micellen voor sterke veranderingen in de elektrische velden waardoor de geladen pigmentdeeltjes, die voor de grijswaarde moeten zorgen, zich veel complexer gedragen dan voorheen gedacht.

Praktisch

Datum
Vrijdag 27 november 2020, 17:30

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19