Cognitive control, emotion regulation, and risk for affective disorders: Transdiagnostic processes and their modification

Promovendus/a
Nathan Van den Bergh
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Academische graad
Doctor in de Psychologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Ernst Koster, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (PP05)
Examencommissie
Voorzitter Examencommissie: Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)

Praktisch

Datum
Vrijdag 6 november 2020, 10:00
Locatie
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent