Coke Formation on High Temperature Alloys

Promovendus/a
Symoens, Steffen
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Science in Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Cokesvorming op hogetemperatuurlegeringen
Promotor(en)
prof. Kevin Van Geem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Marie-Françoise Reyniers, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Inge Bellemans (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. David Brown (AVGI) - dr. Andreas Eschenbacher (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Peter Karduck (Schmidt + Clemens, Germany) - prof. Marie-Françoise Reyniers (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Jörg Weigandt (Schmidt + Clemens, Germany)

Korte beschrijving

Cokesvorming tijdens het stoomkraken is een gekend industrieel fenomeen dat desastreus is voor het productie proces. Hoewel stoomkraken geen nieuwe technologie is, zijn er verschillende invloeden op cokesvorming nog niet volledig begrepen. Dit is het resultaat van het feit dat bestaande experimentele opstellingen niet alle parameters kunnen onderzoeken zoals ook de invloed van het temperatuursverschil tussen de gasfase en het reactormetaal. De temperatuur van het substraat waarop de cokes afgezet wordt en de temperatuur van de gasfase zijn beide belangrijk in de cokingsnelheid. Verder ontbreken voorgaande studies een verouderingsprocedure die het reactormateriaal in een toestand brengt die representatief is voor de industriële toepassing. In dit werk wordt een innovatieve experimentele opstelling in detail besproken die het mogelijk maakt het temperatuursverschil en een verouderingsprocedure te onderzoeken en toe te passen zodanig dat cokingsnelheden bekomen worden die onmiddellijk opschaalbaar zijn voor de industrie. Pilootexperimenten met een state-of-the-art reactormateriaal in combinatie met een nieuwe 3D reactortechnologie tonen aan dat de beschikbaarheid van de kraakovens kan verhoogd worden naast een vermindering van het brandstofverbruik en broeikasgasemissies. Een nieuw ontwikkeld programma, QUANTIS, maakt het mogelijk de kwaliteit van beschikbare experimentele data te bekijken.

Praktisch

Datum
Dinsdag 1 december 2020, 14:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19