A Combined Experimental and Computational Study on the Feasibility of Carotid Stenosis Detection by Means of Laser Doppler Vibrometry

Promovendus/a
Mancini, Viviana
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica, Politecnico di Milano, Italië, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Een gecombineerde experimenteel-numerieke studie naar de haalbaarheid van detectie van halsslagadervernauwing door middel van laser-dopplervibrometrie
Promotor(en)
prof. Patrick Segers, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - dr. Kristian Valen-Sendstad (Simula Research Laboratory, Lysaker, Noorwegen)
Examencommissie
voorzitter honorary Prof. Ronny Verhoeven (eredecaan) - prof. Charlotte Debbaut (EA06) - prof. Joris Degroote (EA08) - prof. Stephen Greenwald (Queen Mary University of London, United Kingdom) - prof. Umberto Morbiducci (Politecnico di Torino, Italy) - prof. Patrick Segers (EA06) - dr. Kristian Valen-Sendstad (Simula Research Laboratory, Norway) - prof. Frans van de Vosse (Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands)

Korte beschrijving

Een internationaal onderzoeksteam heeft, in het kader van een door H2020 gefinancierd project (CARDIS) een prototype ontwikkeld van een compact multi-beam array laser Doppler-vibrometrie (LDV) systeem dat toelaat om trillingen op de huid, veroorzaakt door de cardiovasculaire dynamiek, te detecteren. Het doel van dit proefschrift betreft een uitbreiding van de toepassingen van het LDV systeem, waarbij we de haalbaarheid van LDV voor de detectie van carotisstenose wensen te evalueren. De vroegtijdige opsporing van vernauwing van de halsslagader (carotisstenose) bij patiënten zonder symptomen is cruciaal voor het plannen van een behandeling ter preventie van beroerte, waarbij de hersenen zuurstofschade kunnen oplopen. De onderzoeksvraag is of LDV de trillingen die ontstaan als gevolg van de stroming van bloed door een vernauwde slagader, zou kunnen detecteren op het huidoppervlak in de nek. We hebben ons in dit proefschrift dan ook specifiek gericht op (i) de ontwikkeling en validatie van een computationele methodologie om een beter begrip te krijgen van de intensiteit van stromingsinstabiliteiten als maat voor de voorspelling van de aanwezigheid van carotisstenose, en (ii) het inschatten van het potentieel om LDV te gebruiken voor de detectie van stromingsinstabiliteiten door meten van trillingen op huidniveau in de nek.

Praktisch

Datum
Vrijdag 4 december 2020, 17:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19