The impact of the prenatal environment

Promovendus/a
Mieke Van Eetvelde
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie
Curriculum
Mieke Van Eetvelde werd geboren op 12 mei 1985 te Gent. Na het beëindigen van het secundair onderwijs aan het Sint- Bavohumaniora te Gent, richting Latijn-Wiskunde, startte ze in 2003 met de studies Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. In 2009 behaalde ze het diploma van dierenarts (optie Herkauwers) met onderscheiding. In mei 2010 trad ze halftijds in dienst als assistent bij de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Dit combineerde ze tot 2012 met een wetenschappelijke opdracht aan de KaHo Sint-Lieven in Sint-Niklaas en vervolgens met een betrekking als stagebegeleider op het biocentrum Agrivet van de Universiteit Gent. Sinds 2014 is zij voltijds werkzaam aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde. Haar onderzoek focust op de gevolgen van prenatale invloeden op de latere prestaties bij melkvee. Mieke legde zich daarnaast toe op de bedrijfsbegeleiding van melkveebedrijven en stond mee in voor het klinisch onderwijs en het begeleiden van de studenten bij masterproeven. Ze volgde meerdere specialisatiecursussen in het kader van de Doctoral Schools en behaalde zodoende het diploma van de Doctoral Schools of Life Science and Medicine aan de Universiteit Gent. Mieke is auteur en medeauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties en was meermaals spreker op nationale en internationale congressen.
Academische graad
Doctor in de Diergeneeskundige Wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Geert Opsomer - Prof. dr. Ann Van Soom
Examencommissie
Em. prof. dr. dr. h. c. mult. A. de Kruif DI08 - Prof. dr. C. De Schauwer DI04 - Prof. dr. A. Bach Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA) Department of Ruminant Production IRTA, Spanje - Ir. G. de Jong Cooperative CRV, Animal Evaluation Unit, Nederland Prof. dr. ir. G. Janssens DI07 - Dr. L. Vandaele Instituut voor landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Korte beschrijving

Prenataal programmeren verwijst naar het feit dat, tijdens de zwangerschap, omgevingsinvloeden kunnen leiden tot specifieke aanpassingen in de weefsels van de foetus, die vervolgens zijn/haar verdere groei en ontwikkeling ‘programmeren’. Bij de mens is herhaaldelijk aangetoond dat ondervoeding tijdens de zwangerschap een effect heeft op de latere vruchtbaarheid, gezondheid en levensduur van de nakomelingen. Bij melkvee kan, dankzij kwaliteitsvolle ruwvoeders en uitgebalanceerde rantsoenen, tegenwoordig niet meer over ‘ondervoeding’ gesproken worden. Toch kan de huidige bedrijfsvoering een uitdaging vormen voor de ontwikkeling van het ongeboren kalf. Pinken worden verwacht een eerste keer te kalven vóór een leeftijd van 24 maanden, waardoor een groot deel van hun lichaamsgroei plaatsvindt tijdens hun eerste dracht. Nadien wordt gestreefd naar een tussenkalftijd van maximum 400 dagen, waardoor koeien grote hoeveelheden melk produceren op het moment dat ze al opnieuw drachtig zijn. Aangezien zowel lichaamsgroei als melkproductie processen zijn die veel energie vergen, is het niet onwaarschijnlijk dat deze – bij drachtige dieren – leiden tot een verminderde beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de embryo/foetus.

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 10 maart 2020, 14:00
Waar
Auditorium B (ingang12), Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke