Van faeces tot melk, boviene niet-aureus stafylokokken bevinden zich overal: Verdere inzichten in hun ecologie, epidemiologie en hun belang voor de uiergezondheid

Promovendus/a
Ameline Wuytack
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Curriculum
Ameline Wuytack werd geboren op 5 juni 1990 te Sint-Niklaas. In 2008 behaalde zij haar diploma hoger secundair onderwijs in de richting Wetenschappen-Wiskunde aan de OLV-Presentatie te Sint-Niklaas. Vervolgens zette zij haar studies voort aan de Faculteit Diergeneeskunde te Gent waar zij in 2014 met onderscheiding als dierenarts afstudeerde in de optie Herkauwers. De kandidate koos na het behalen van het basisdiploma “Master of Science in de diergeneeskunde” voor een extra opleiding in de vorm van een internship bij het European College of Veterinary Public Health (ECVPH). Begin 2016 vatte ze de doctoraatsopleiding “Doctor of Veterinary Medicine” aan bij de “Mastitis and Milk Quality Research Unit” van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. De voornaamste doelstelling van haar onderzoek was om meer inzicht te creëren in de ecologie en de epidemiologie van boviene nonaureus stafylokokken onder begeleiding van Prof. dr. Sarne De Vliegher, Prof. dr. Freddy Haesebrouck en Dr. Anneleen De Visscher. Ameline is auteur en coauteur van meerdere wetenschappelijke publicaties. Haar onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op verschillende internationale congressen waaronder de Annual Meeting van de National Mastitis Council in 2019, waarvoor zij een beurs ontving. Ze volgde eveneens verscheidene specialisatiecursussen en nam het diploma van de “Doctoral Schools of Life Science and Medicine” van de Universiteit Gent in ontvangst.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. S. De Vliegher, DI08 UGent - Prof. dr. F. Haesebrouck, DI05 UGent - Dr. Anneleen De Visscher, ILVO
Examencommissie
Prof. dr. L. Duchateau, DI07 UGent - Prof. dr. P. Adkins Faculteit Diergeneeskunde, UMissouri, US - Dr. F. Boyen DI05 UGent - Dr. P. Passchyn Milk@vice, België - Prof. dr. S. Piepers DI08 UGent - Dr. K. Supré Zoetis Belgium SA, Belgium - Dr. D. Thiry Faculteit Diergeneeskunde, ULuik, België

Korte beschrijving

Mastitis, een inflammatoire reactie van het uierweefsel meestal veroorzaakt door bacteriën, is één van de meest voorkomende aandoeningen bij melkvee. Met een gemiddelde kostprijs van 61 tot 147 euro per koe per jaar is deze aandoening ook één van de meest kostelijke. Niet-aureus stafylokokken (NAS) zijn wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van boviene intramammaire infecties (IMI). Hoofdstuk 1 gaat verder in op de pathogenese van mastitis en beschrijft de literatuur over bovien-geassocieerde NAS (ecologie, species-specifieke verschillen en mogelijke stamtyperingstechnieken) en vermeldt de meest voorkomende klassen van verworven antimicrobiële resistentie bij NAS. Het potentieel van NAS om als reservoir van resistentiegenen te fungeren voor (nauw gerelateerde) bacteriën van zowel humane als diergeneeskundige herkomst, werd eveneens behandeld.

Praktisch

Wanneer
Woensdag 8 juli 2020, 17:00
Waar
Faculteit Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u wenst deel te nemen, gelieve te registreren vóór 24 juni 2020 via e-mail op Ameline.Wuytack@UGent.be of 0479/31.84.49