Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek

Promovendus/a
Morisse, Filip
Faculteit
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Orthopedagogiek
Academische graad
Doctor in de Pedagogische Wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Stijn Vandevelde, vakgroep Orthopedagogiek (PP10) - copromotor: Prof. dr. Geert Van Hove, vakgroep Orthopedagogiek (PP10)
Examencommissie
Voorzitter examencommissie: Prof. dr. Ilse Derluyn, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (PP04)

Praktisch

Datum
Vrijdag 23 april 2021, 16:00
Locatie
Aula, Ceremoniezaal, Voldersstraat 9, 9000 Gent