Magnetic monitoring of particulate matter through different environmental receptors

Promovendus/a
Declercq, Ynse
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Omgeving
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit Antwerpen
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer (2016, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Philippe De Smedt, BW20 - Prof. dr. ir. Roeland Samson, Universiteit Antwerpen - Prof. dr. ir. Filip Tack, BW24
Examencommissie
Prof. dr. ir. Kathy Steppe (Voorzitter), BW21 - Prof. dr. ir. Ellen Van De Vijver (Secretaris), BW20 - Dr. ir. Karen Wuyts, Universiteit Antwerpen - Dr. Hana Grison, Czech Academy of Sciences - Mevrouw Leen Meheus, Provincie Oost-Vlaanderen

Praktisch

Datum
Dinsdag 11 mei 2021, 16:00
Livestream
Volg online