Advanced Equalization and Crosstalk Suppression for High-Speed Communication

Promovendus/a
Bailleul, Jelle
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Curriculum
Master of Science in Electrical Engineering, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Geavanceerde egalisatie en overspraakonderdrukking voor hogesnelheidscommunicatie
Promotor(en)
prof. Marc Moeneclaey, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking - dr. ir. Lennert Jacobs, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - dr. ir. Lennert Jacobs (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking,) - prof. Jérôme Louveaux (Université catholique de Louvain) - prof. Marc Moeneclaey (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking,) - prof. Marc Moonen (KU Leuven) - prof. Nele Noels (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking,) - prof. Dries Vande Ginste (Vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

Veel recente innovaties in de elektrotechniek vereisen een snelle en betrouwbare overdracht van informatie. Een techniek om deze hoge bitsnelheid te realiseren is een communicatiekanaal met meerdere ingangen en meerdere uitgangen (MIMO). Dit kanaal heeft typisch last van een aantal beperking die zich vooral manifesteren bij hoge frequenties. Zo veroorzaken naburige symbolen in zowel tijd als ruimte intersymbool interferentie en is er in de praktijk altijd een ruissignaal die het ontvangen signaal verstoort. Om deze kanaalbeperking zo goed mogelijk te compenseren en zo de kwaliteit van de datadetectie te verbeteren, zijn er in de literatuur al meerdere egalisatieschema’s voorgesteld. In een eerste bijdrage van dit doctoraat worden deze egalisatieschema’s onderzocht in de context van een MIMO kanaal dat onderhevig is aan kanaalvariabiliteit. Hierbij wordt een hybride strategie voorgesteld om de complexiteit van het egalisatieschema te verminderen met zo min mogelijk prestatieverlies. Deze strategie combineert instelbare parameters die worden aangepast aan het specifieke kanaal met vaste parameters die hetzelfde zijn voor alle kanalen. In een tweede bijdrage van dit doctoraat wordt het egalisatieschema dat gebruikt maakt van partiële responsie signalering veralgemeend naar MIMO kanalen zodat het doel impulsantwoord niet meer beperkt is tot zuiver temporele of zuiver ruimtelijke componenten.

Praktisch

Datum
Maandag 12 april 2021, 17:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be