Integrated Model-Guided Process Optimization of Steam Cracking Furnaces

Promovendus/a
Vangaever, Stijn
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Geïntegreerde modelgestuurde procesoptimalisatie van stoomkraakovens
Promotor(en)
prof. Kevin Van Geem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Geraldine Heynderickx, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter prof. Gert De Cooman (ere-onderwijsdirecteur) - dr. Georgios Bellos (Dow Benelux B.V., the Netherlands) - dr. ir. Thomas Dijkmans (SABIC, the Netherlands) - prof. Geraldine Heynderickx (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Yi Ouyang (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Pieter Reyniers (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Georgios Stefanidis (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Stoomkraken blijft tot op de dag van vandaag het voornaamste chemische proces voor de productie van etheen en andere hoogwaardige basischemicaliën. In het stoomkraakproces worden koolwaterstoffen gepyroliseerd bij hoge temperaturen met stoom als verdunningsmiddel. Deze kraakreacties vinden plaats in reactorbuizen die doorheen industriële ovens lopen. De eindproducten behoren tot de belangrijkste moleculen in de chemische industrie en fungeren als elementaire bouwstenen, voornamelijk voor de productie van kunststoffen. In dat opzicht is de chemische industrie nauw verweven met dagelijkse producten en het dagelijkse leven. Aangezien de wereldwijde levensomstandigheden, en de daarmee samenhangende koolstofvoetafdruk, gestaag toenemen, wordt verwacht dat de vraag naar basischemicaliën enkel maar zal blijven stijgen. Het onlangs geïntroduceerde circulaire economie-actieplan heeft als doel om de economische groei los te koppelen van het primaire grondstoffenverbruik. Eén van de projecten die door de Europese Commissie is gefinancierd om de energie-efficiëntie van de procesindustrie te verhogen, is het IMPROOF-project. In dit onderzoek werd gezocht naar methoden om de energie-efficiënte van stoomkraakovens te verbeteren en bijgevolg minder broeikasgassen uit te stoten. De focus ligt voornamelijk op coatings, geavanceerde reactorgeometrieën en het gebruik van nieuwe verbrandingsregimes zoals de verbranding van biogas of de verbranding van aardgas met zuiver zuurstofgas in plaats van lucht.

Praktisch

Datum
Maandag 12 april 2021, 10:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be