Performance Measures for Nonlinear Energy Sinks in Mitigating Single and Multi-Mode Vibrations: Theory, Simulation and Implementation

Promovendus/a
Dekemele, Kevin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master of Science in Electromechanical Engineering— afstudeerrichting Control Engineering and Automation, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Prestatiemaatstaven voor niet-lineaire energieopnemers voor het dempen van trillingen met een of meerdere modes: theorie, simulatie en implementatie
Promotor(en)
prof. Mia Loccufier, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Patrick Van Torre, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Hans De Backer (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Giuseppe Habib (Budapest University of Technology and Economics, Hungary) - prof. Claude-Henri Lamarque (Université de Lyon, France) - prof. Mia Loccufier (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Kurt Stockman (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Patrick Van Torre (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Bram Vervisch (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)

Korte beschrijving

Hoge trillingsniveaus zijn onbedoelde neveneffecten van het beoogd ontwerp van een mechanisch systeem met als mogelijke gevolgen 1) verminderen van structurele integriteit 2) onbehagen bij operatoren en 3) verminderen van prestaties van apparaten nabij het mechanisch systeem, leidende tot kwaliteit –en productieverlies. Om trillingen te dempen, worden dynamische trillingsdempers (EN: dynamical vibration absorbers (DVA's)) toegevoegd aan het trillende mechanische systeem. DVA’s zijn afzonderlijke structuren en bemoeien bijgevolg niet met het ontwerp of de functionaliteit van het primaire systeem. In het proefschrift wordt een bijzondere DVA bestudeerd, de niet-lineaire energy sink (NES). Deze kan zowel mechanisch als piezo-elektrisch worden uitgevoerd. Hoewel de NES aantrekkelijke eigenschappen heeft, komt de NES als DVA in echte technische toepassingen zelfden voor. Het hoofddoel van dit proefschrift is om de weg te effenen voor de NES als DVA in praktische technische toepassingen. De twee redenen voor trage acceptatie zijn 1) de noodzaak aan tijdrovende numerieke campagnes om de NES-prestaties te beoordelen en te optimaliseren en 2) de niet-lineaire veerkarakteristiek maakt het moeilijk om een robuuste en flexibele NES te realiseren. Beiden problemen werden aangepakt in het proefschrift met als resultaat computationeel eenvoudige prestatiemaatstaven en een aanzet voor de realisatie van mechanische en piezo-elektrische NES’en.

Praktisch

Datum
Dinsdag 13 april 2021, 17:30
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be