Design of Textile Antennas and Flexible WBAN Sensor Systems for Body-Worn Localization Using Impulse Radio Ultra-Wideband

Promovendus/a
Van Baelen, Dries
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronicaICT — afstudeerrichting elektronica, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Ontwerp van textielantennes en flexibele WBAN-sensorsystemen voor op het menselijk lichaam gedragen positiebepaling met behulp van impulsradio-ultrabreedband
Promotor(en)
prof. Hendrik Rogier, vakgroep Informatietechnologie - prof. Jo Verhaevert, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (ere-decaan) - prof. Jan Doutreloigne (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Sam Lemey (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Hendrik Rogier (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Nobby Stevens (KU Leuven) - prof. Jo Verhaevert (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Johanna Virkki (Tampere University, Finland)

Korte beschrijving

Al sinds mensenheugenis draagt de mens werktuigen met zich mee die hem toestaan zaken te verwezenlijken die voorheen onmogelijk waren. In recentere tijden werd hier draagbare elektronica aan toegevoegd. Ondertussen breekt het internet der dingen door: allerlei al dan niet dagdagelijkse voorwerpen verkrijgen een ontzettende rijkdom aan nieuwe functionaliteiten door de toevoeging van elektronica, waarbij ze nu ook verbonden worden met het internet. Het succes van dit internet der dingen is voor een belangrijk deel gerelateerd aan diens afstand tot zijn gebruikers. Textielen en kledingstukken waar elektronische functionaliteiten aan toegevoegd zijn, ook gekend als slimme textielen, zijn bij uitstek geschikt om de brug te slaan tussen het internet der dingen en de mens. Dit doctoraatsonderzoek heeft als doel om stappen te zetten in slimme textieltechnologie. Hierbij staan de draagbaarheid, het toevoegen van sensor-functionaliteiten en het verbeteren van de implementeerbaarheid van dergelijke systemen centraal. In dit werk is een nieuwe fabricagemethode voorgesteld voor de ontwikkeling van mechanisch flexibele, breedbandige SIW-slotantennes, volledig uitgevoerd in textiel. De aldus gefabriceerde antennes zijn vervolgens samengebracht met een flexibel sensorcircuit voor accurate lokalisatie met behulp van impulsradio-ultrabreedbandtechnologie, om op die manier de integreerbaarheid van complexe sensorelektronica op textiel te demonsteren.

Praktisch

Datum
Maandag 19 april 2021, 16:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be