3D Computational Fluid Dynamics Simulation of Steam Cracking Furnaces: Modeling Coking and Decoking

Promovendus/a
Geerts, Moreno
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Chemical Engineering, Universiteit Gent, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
3D-simulatie van stoomkraakovens met behulp van numerieke stromingsleer: modelleren van cokesafzetting en -verwijdering
Promotor(en)
prof. Kevin Van Geem, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - ereprof. Guy Marin, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - prof. Pieter Reyniers (BASF Antwerpen)
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Geraldine Heynderickx (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - ereprof. Guy Marin (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Natalia Olahova (Kubota Materials Canada Corporation, Canada) - prof. Pieter Reyniers (BASF Antwerpen) - dr. ir. Carl Schietekat (BASF Antwerpen) - prof. Kevin Van Geem (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. ir. Laurien Vandewalle (Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)

Korte beschrijving

Gedurende de afgelopen decennia is de wereldbevolking exponentieel gegroeid en tegelijkertijd is de levensstandaard ook gestegen. Om deze groei in zowel kwantiteit als kwaliteit te onderhouden, zijn een brede waaier aan producten nodig die zorgen voor een gezonder, kwaliteitsvoller leven. Vele van deze producten ontstaan uit koolstofhoudende moleculen of zogenaamde “bouwstenen van de chemie”. De dominante manier om deze bouwstenen zoals etheen, propeen, 1,3-butadieen en benzeen te produceren, is stoomkraken. Stoomkraken is een complex proces waarbij duizenden reacties plaats vinden bij hoge temperaturen in enorme ovens. Door de grote schaal waarop dit proces plaats vindt, kunnen kleine zaken een grote impact hebben op de ecologische voetafdruk en economische efficiëntie van het proces. Één van de grote problemen van stoomkraken is de vorming van cokes, een koolstofhoudende afzetting op de binnenwand van de reactoren. Deze zorgt voor een isolatielaag en verhoogt de drukval over de reactor. Er zijn heel veel aspecten die van belang zijn voor de vorming van deze nadelige cokeslaag. Binnen dit werk werden zowel experimentele als modeleringstechnieken gebruikt om een beter inzicht te krijgen op deze cokesvorming. Het resultaat bestaat uit technische en operationele verbeteringen die kunnen zorgen voor een significante reductie in de ecologische voetafdruk en verhoging van de economische efficiëntie van het proces.

Praktisch

Datum
Dinsdag 20 april 2021, 16:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be