Flintknapping in a changing world – The organization of lithic technology during the Lateglacial and Early Holocene in the Belgian Scheldt valley

Promovendus/a
Vandendriessche, Hans
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Archeologie
Curriculum
Master of Arts in de archeologie (UGent, 2009)
Academische graad
Doctor in de archeologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Philippe Crombé, LW02
Examencommissie
Prof. dr. Frank Vermeulen, LW02

Praktisch

Datum
Donderdag 22 april 2021, 15:00
Livestream
Volg online