Patient-Specific Computational Fluid Dynamics Models of the Human Left Heart Using the Chimera Technique

Promovendus/a
Canè, Federico
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Laurea Magistrale in Biomedical Engineering, Politecnico di Milano, Italië, 2015
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Patient-Specific Computational Fluid Dynamics Models of the Human Left Heart Using the Chimera Technique
Promotor(en)
prof. Patrick Segers, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Joris Degroote, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter honorary prof. Ronny Verhoeven (eredecaan) - prof. Tom De Mulder (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Charlotte Debbaut (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Joris Degroote (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Franck Nicoud (Université de Montpellier, France) - prof. Alberto Redaelli (Politecnico di Milano, Italy) - prof. Patrick Segers (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Hart- en vaatziekten leiden vaak tot subtiele veranderingen van de bloedstroming in het hart die, indien onbehandeld, het begin kunnen vormen van een chronische pathologische aandoening. De beschikbare medische beeldvorming is onvoldoende accuraat om details van de stromingspatronen in de hartkamer volledig te kunnen analyseren, wat wel mogelijk is door integratie van medische beelden met numerieke stromingsmechanica (CFD). Dergelijke stromingsberekeningen in het hart zijn echter technisch zeer uitdagend omwille van de grote en snelle verplaatsingen van de hartwand en de hartkleppen en het stromingsregime dat neigt naar turbulentie. Binnen dit proefschrift werd een robuuste methodiek ontwikkeld voor het opzetten van patiënt-specifieke CFD modellen, gebaseerd op de zogenaamde Chimera-techniek (één of meerdere rekenroosters, verbonden aan de bewegende structuren, overlappen met een vast rekenrooster op de achtergrond). Vervolgens werd de invloed van de torsiebeweging van het ventrikel op de stromingspatronen in de hartkamer bestudeerd. Torsie bleek enkel een significante rol te spelen in een model waarin ook de mitralisklep was opgenomen; deze zorgt er namelijk voor dat opgewekte wervels tot diep in de punt van het hart kunnen penetreren, waardoor torsie extra kan bijdragen aan een verbeterde spoeling van het hart (met minder kans op de vorming van bloedstolsels).

Praktisch

Datum
Donderdag 22 april 2021, 15:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be