Towards Large-Scale and Self-Calibrating Ultra-Wideband Localization Systems

Promovendus/a
Ridolfi, Matteo
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Laurea magistrale in Telecommunications Engineering, University of Bologna, Italy, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Grootschalige en zelfkalibrerende ultrabreedband-lokalisatiesystemen
Promotor(en)
prof. Eli De Poorter, vakgroep Informatietechnologie - prof. Jeroen Hoebeke, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Daniël De Zutter (eredecaan) - dr. ir. Jan Anthonis (Octinion) - dr. Rafael Berkvens (Universiteit Antwerpen) - prof. Eli De Poorter (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Jeroen Hoebeke (Vakgroep Informatietechnologie) - prof.. David Plets (Vakgroep Informatietechnologie) - prof. Bruno Quoitin (Université de Mons) - dr. Adnan Shahid (Vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

Het kunnen lokaliseren van objecten of personen is altijd al een interessant onderzoeksdomein geweest binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Ultra-wideband (UWB) technologie toonde onlangs aan dat het een groot potentieel bezit om typische problemen uit indoor positioneringsystemen (nl. multipath en interferentie) aan te pakken. Ondanks het feit dat de prijs van UWB radio chips blijft zakken, vraagt het installeren van tientallen of honderdtallen van dit soort apparaten, in de meeste gevallen, nog steeds veel tijd en mankracht. Daarom focust dit proefschrift op drie belangrijke UWB-gerelateerde uitdagingen: (i) het valideren van de nauwkeurigheid van UWB in uitdagende omgevingen, (ii) het analyseren van de schaalbaarheid van UWB om hogere gebruiksdichtheden te kunnen ondersteunen en (iii) het gebruiken van zelfkalibratie om tot een kostenefficiënte uitrol van een UWB-systeem te komen. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn: mathematische modellen en een MAC protocol om de schaalbaarheid van UWB te analyseren en te verbeteren, een zelfkalibratie algoritme en uitgebreide real-life validaties. Deze resultaten kunnen mogelijk leiden tot een hogere ingebruikname van UWB technologie in diverse scenario’s.

Praktisch

Datum
Dinsdag 27 april 2021, 14:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be