Continuous-Time Imprecise-Markov Chains: Theory and Algorithms

Promovendus/a
Krak, Thomas
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Curriculum
Master's degree in Computer Science, Universiteit Utrecht, Nederland, 2013
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Imprecieze Markovketens in continue tijd: theorie en algoritmen
Promotor(en)
prof. Gert De Cooman, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Jasper De Bock, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - prof. Arno Siebes (Universiteit Utrecht, Nederland)
Examencommissie
voorzitter prof. Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur) - prof. Koen De Turck (Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) - prof. Jasper De Bock (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Gert De Cooman (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Enrique Miranda (Universidad de Oviedo, Spain) - dr. Max Nendel (Universität Bielefeld, Germany) - prof. Alain Sarlette (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Arno Siebes (Universiteit Utrecht, the Netherlands)

Korte beschrijving

Imprecieze Markovketens zijn wiskundige modellen die Markovketens veralgemenen door middel van de theorie van imprecieze waarschijnlijkheden. Hierdoor kunnen ze gebruikt worden wanneer (numerieke) parameters slechts gedeeltelijk gespecificeerd zijn en/of wanneer het aannemen van een Markoviaans karakter ongegrond zou zijn. Gevolgtrekkingen die verkregen worden met imprecieze Markovketens kunnen worden geïnterpreteerd als robuuste grenzen op traditionele gevolgtrekkingen waarin men geïnteresseerd zou zijn, in die zin dat ze rekening houden met alle variatie die impliciet mogelijk blijft door het slechts deels specificeren van parameters en structurele modeleigenschappen. Dit doctoraatsonderzoek draait om het ontwikkelen van een theorie van imprecieze Markovketens in continue tijd: in het proefschrift introduceren we hun definitie, parameterisering en interpretatie; onderzoeken we hun structurele eigenschappen; ontwikkelen we eenvoudige algoritmen voor het uitrekenen van een grote generieke klasse van inferentieproblemen; en bewijzen we een verband met bestaand werk waarmee we---zonder extra moeite---beschikking krijgen over veel gespecialiseerde en meer efficiënte algoritmen die in het verleden ontwikkeld zijn voor imprecieze Markovketens in discrete tijd.

Praktisch

Datum
Vrijdag 7 mei 2021, 09:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be