Novel Insights into Factors Associated to the Pathogenesis of Broiler Necrotic Enteritis

Promovendus/a
Dierick, Evelien
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten
Curriculum
Evelien Dierick werd geboren op 26 augustus 1993 te Beveren-Waas. In 2011 behaalde zij het diploma Wetenschappen-Wiskunde aan de Sint-Maarten Bovenschool. Daarna startten haar universitaire studies aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. In 2016 behaalde ze het diploma van Bio-ingenieur in de biomedische cel- en genbiotechnologie met grote onderscheiding. Geboeid door het wetenschappelijk onderzoek, startte zij eind 2016 haar doctoraatsstudie bij de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten (Livestock Gut Health Team) aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, dewelke initieel werd gefinancierd door het Europese SAPHIR project. In 2018 verkreeg zij een persoonlijke beurs aan het Fons Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) – Strategisch basisonderzoek. Tevens behaalde zij in 2021 het diploma van de Doctoraatsopleiding in de Diergeneeskundige Wetenschappen. Evelien Dierick is auteur en medeauteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en nam actief deel aan internationale congressen rond necrotische enteritis en darmgezondheid.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. Ir. Filip Van Immerseel - Prof. Dr. Richard Ducatelle - Dr. Evy Goossens, Faculteit Diergeneeskunde - UGent
Examencommissie
Prof. dr. Dominiek Maes, Voorzitter van de examencommissie - Prof. dr. Ir. Herman Favoreel, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Dr. Leen Timbermont, Medische microbiologie, Universiteit Antwerpen - Dhr. Johan Van Erum, Galluvet - Prof. dr. Kurt Houf, Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Niet-hemorragische necrotische enteritis (NE) is een van de belangrijkste darmaandoeningen die de pluimvee industrie teistert. De ziekte wordt gekenmerkt door necrose en inflammatie van de dunne darm wat resulteert in zowel een verlaagd dierwelzijn alsook grote economische verliezen. Het globale verlies ten gevolge van de ziekte wordt geschat op ruim $6 miljoen per jaar, wat neerkomt op $0.0625 per dier. NE in vleeskippen wordt veroorzaakt door Clostridium perfringens type G, een darmpathogeen die in staat is het NetB toxine te produceren. Tot op heden blijven vele aspecten van de pathogenese van NE in vleeskippen onbekend. De nood aan bijkomend onderzoek naar NE is daardoor hoog, zowel om dit proces te ontrafelen alsook om deze te implementeren in toepasbare preventie strategieën.

Praktisch

Datum
Woensdag 19 mei 2021, 16:00
Locatie
Diergeneeskunde, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Indien u wenst deel te nemen aan de videoconferentie, gelieve voor 18 mei een e-mail te sturen naar evelienb.dierick@ugent.be om hiervoor een persoonlijke uitnodiging te ontvangen.