Flood Risk Mapping for All: A Generic Flood Risk Assessment Methodology for the Small Island Developing States

Promovendus/a
Glas, Hanne
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten, Hogeschool Gent, 2013
Academische graad
Doctor in de industriële wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Overstromingsrisicokartering voor iedereen: een generische methodologie voor overstromingsrisicobeoordeling voor de Small Island Developing States
Promotor(en)
prof. Greet Deruyter, vakgroep Civiele Techniek - em. prof. Philippe De Maeyer, vakgroep Geografie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Luuk Boelens (Vakgroep Civiele Techniek) - em. prof. Philippe De Maeyer (Vakgroep Geografie) - prof. Renaat De Sutter (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Greet Deruyter (Vakgroep Civiele Techniek) - prof. Amaury Frankl (Vakgroep Geografie) - prof. Stefan Van Damme (Universiteit Antwerpen) - dr. ir. Katrien Van Eerdenbrugh (Witteveen+Bos Belgium)

Korte beschrijving

De Small Island Developing States (SIDS) zijn een groep van laaggelegen, dichtbevolkte kustgebieden met een extreem hoge kwetsbaarheid voor natuurrampen, waarvan overstromingen de meest voorkomende zijn. Ook al werd de voorbije decennia in veel onderzoeksprojecten gezocht naar adequate methodes om het overstromingsrisico te bepalen, toch kunnen deze onderzochte technieken niet toegepast worden in kwetsbare ontwikkelingsgebieden zoals de SIDS. De bestaande tools zijn namelijk gebaseerd op grote hoeveelheden gedetailleerde, locatie-specifieke input data, wat het gebruik in data-arme gebieden zoals de SIDS onmogelijk maakt. Daarom werd in dit doctoraat een methode ontwikkeld die op een generische, gebruiksvriendelijke en betaalbare manier het risico op menselijke en materiële schade door overstroming berekent in de SIDS. In een eerste onderzoeksgebied in Annotto Bay (Jamaica) werden de beperkingen en mogelijkheden van de ontwikkelde methode getest. Een gevoeligheidsanalyse werd uitgevoerd om een minimum set aan onmisbare input data te bepalen. Voor een tweede gevalsstudie, in de overstromingsvlakte van de rivier Moustiques (Haïti), werd een enquête opgesteld om de nodige input data te verzamelen, waarna de overstromingsrisicobeoordeling werd uitgevoerd. In een laatste stap werd een toolbox ontwikkeld die aan de hand van vrij beschikbare input data met globale dekking het risico voor data-arme gebieden wereldwijd kan berekenen.

Praktisch

Datum
Woensdag 19 mei 2021, 17:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be