Mechanical Properties and Durability of 3D Printed Cementitious Materials

Promovendus/a
Van Der Putten, Jolien
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, Universiteit Gent, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Mechanische eigenschappen en duurzaamheid van 3D-geprinte cementgebonden materialen
Promotor(en)
prof. Kim Van Tittelboom, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Geert De Schutter, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Nele De Belie (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Geert De Schutter (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - dr. ir. Steffen Grünewald (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Viktor Mechtcherine (Technische Universität Dresden, Germany) - dr. ir. Bjorn Van Belleghem (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Kim Van Tittelboom (Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - dr. Timothy Wangler (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Switzerland)

Korte beschrijving

3D printen van cementgebonden materialen is een innovatieve techniek, die stilaan zijn intrede doet in de bouwwereld. Het automatiseren van het constructieproces levert heel wat voordelen: het zorgt voor een kostenbesparing, het reduceert de constructietijd en het maakt mogelijk om de complexiteit van het ontwerp te vergroten. Echter, het laagsgewijs opbouwen van structurele elementen heeft ook nadelen. Eerst en vooral speelt de aanhechting tussen de lagen een extreem belangrijke rol en bepaalt ze in grote mate de structurele capaciteit en de duurzaamheid van het materiaal. Door het gebrek aan bekisting is het materiaal ook veel gevoeliger aan krimp en het ontstaan van scheuren. Om het materiaalgedrag na extrusie volledig in beeld te brengen, werd in dit doctoraatsonderzoek een vergelijkende studie gemaakt tussen elementen vervaardigd op de traditionele manier en met behulp van de printtechnologie. De invloed van twee printparameters (printsnelheid en time gap) werd voor zowel de mechanische eigenschappen als de duurzaamheidsaspecten nauwkeurig onderzocht, met een specifieke focus op het gedrag van de interlayer (de zone tussen twee geprinte lagen). Verder werden er ook modificaties voorgesteld om de grootste pijnpunten van deze nieuwe techniek, namelijk de aanhechting tussen de lagen en de optredende krimp, tegen te gaan.

Praktisch

Datum
Dinsdag 15 juni 2021, 17:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be