Numerical Analysis of Fretting Wear and its Interaction with Fretting Fatigue

Promovendus/a
Wang, Shengjie
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Postgraduaatsopleiding: predoctorale opleiding in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, Universiteit Gent, 2019
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Numerieke analyse van frettingslijtage en de interactie met frettingvermoeiing
Promotor(en)
prof. Magd Abdel Wahab, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - dr. Tongyan Yue (State Grid Xinyuan, China)
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Magd Abdel Wahab (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. Samir Khatir (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - dr. ir. Yong Ling (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Timon Rabczuk (Bauhaus Universität-Weimar, Germany) - dr. Xiaowei Wang (Nanjing Tech University, China) - dr. Tongyan Yue (State Grid Xinyuan, China)

Korte beschrijving

Fretting is een fenomeen dat optreedt tussen twee contactdelen wanneer er een oscillerende relatieve verplaatsing is onder normale belasting. Er zijn twee belangrijke manieren waarop het frettingsproces structureel kan falen: frettingslijtage en frettingvermoeiing. Vanwege het nadelige effect van fretting op de verbonden delen, onderzochten onderzoekers al herhaaldelijk experimenteel het mechanisme en het effect van zowel frettingslijtage als frettingsvermoeiing. Ten eerste wordt er een finiete-elementenmodel (FE) gegenereerd om het effect van de variabele slijtagecoëfficiënt op de slijtage-eigenschappen voor cilinder-op-vlakconfiguratie te analyseren, zowel in het volledig-slipregime als in het partiële-slipregime. Ten tweede wordt er een voorspellingstool voorgesteld voor de eigenschappen van frettingsslijtage, dus slijtagebreedte en slijtagediepte, namelijk ‘gepaste orthogonale decompositie met radiale basisfunctie’ (d.i. ‘Proper Orthogonal Decomposition with Radial Basis Function’ of POD-RBF). Ten slotte wordt de interactie tussen frettingsslijtage en frettingsvermoeiing geanalyseerd met en zonder rekening te houden met het puineffect. Bovendien wordt ook het effect van de belastingsgevallen op de slijtageprofielen onderzocht. Uit de analyse kunnen we zien dat de randvoorwaarden de schuifspanning en het slijtageprofiel beïnvloeden wanneer we de slijtage beschouwen bij de analyse van de frettingsvermoeiing.

Praktisch

Datum
Woensdag 23 juni 2021, 15:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be