Study of Bayesian-based closed-loop drug administration for propofol in anesthesia and sedation

Promovendus/a
Neckebroek, Martine
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen
Academische graad
Doctor in de gezondheidswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Studie van Bayesian-gebaseerde closed-loop gestuurde toedieningssystemen voor propofol tijdens anesthesie en sedatie
Promotor(en)
prof. Michel Struys, Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen - prof. Clara Ionescu, Vakgroep Electromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Korte beschrijving

Praktisch

Datum
Maandag 28 juni 2021, 17:00
Livestream
Volg online