Hydrodynamic Modelling of Wave Interactions with Sea Dikes on Shallow Foreshores: A Systematic Approach by Physical and Numerical Modelling

Promovendus/a
Gruwez, Vincent
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Civiele Techniek
Curriculum
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde), Universiteit Gent, 2008
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Hydrodynamische modellering van golfinteracties met zeedijken op ondiepe voorlanden: een systematische benadering met fysische en numerieke modellering
Promotor(en)
prof. Peter Troch, vakgroep Civiele Techniek - prof. Andreas Kortenhaus, vakgroep Civiele Techniek
Examencommissie
voorzitter honorary Prof. Ronny Verhoeven (ere-decaan) - dr. Corrado Altomare (Universitat Politècnica de Catalunya, Spain) - prof. Giorgio Bellotti (Università degli studi Roma Tre, Italy) - prof. Adam Bezuijen (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Tom De Mulder (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Bas Hofland (Technische Universiteit Delft, the Netherlands) - prof. Andreas Kortenhaus (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Peter Troch (vakgroep Civiele Techniek)

Korte beschrijving

Laaggelegen stedelijke kustgebieden worden almaar kwetsbaarder voor overstromingsrisico's als gevolg van de toenemende zeespiegelstijging door de klimaatsverandering. De Belgische kust vormt hierop geen uitzondering, en wordt gekenmerkt door een hybride strand-dijk kustverdedigingssysteem dat hoogbouw op de dijkkruin en het achterliggende land beschermt tegen overstromingen. Dit kustverdedigingssysteem bestaat uit een steile zeedijk met een hoog voorliggend strand of - kort gezegd - een zeedijk op een ondiep voorland. Omwille van de complexe processen die golfinteracties (golfoverslag en -impact) met zeedijken op ondiepe voorlanden typeren, behoort hydrodynamische modellering tot de ontwerpmethodiek van dergelijke constructies. Deze bestaat uit: (1) fysische modellering (schaalmodelproeven) en afgeleide empirische voorspellingsmodellen, en (2) numerieke modellering. Meer dan 400 proeven werden uitgevoerd in een golfgoot volgens de nieuwste technieken, die vervolgens gebruikt werden om diverse voorspellingsformules af te leiden, te verbeteren of te verifiëren. De numerieke modellering bestond uit een gedetailleerde validatie van vloeistofdynamica computersimulaties met grootschalige golfgootproeven en een doorgedreven vergelijking met andere courant in de ingenieurspraktijk toegepaste computermodellen. Dit proefschrift levert hiermee een significante bijdrage tot de verbetering van ontwerprichtlijnen en toetsmethodieken van de kustveiligheid voor het specifieke geval van een zeedijk op een ondiep voorland, zodat onnodig conservatisme of catastrofale onderschatting verder wordt vermeden.

Praktisch

Datum
Maandag 28 juni 2021, 17:00
Livestream
Volg online

via livestream/videoconferentie, zie link hierboven, maatregel COVID19

Meer info

Contact
doctoraat.ea@UGent.be