Sialidases and collagenases in the early stages of C. perfringens-associated necrotic enteritis in broilers

Promovendus/a
Van Damme, Lore
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten
Curriculum
Lore Van Damme werd geboren op 30 januari 1994 te Dendermonde. Na het beïndigen van haar studies algemeen secundair onderwijs, richting Wetenschappen-Wiskunde, aan het O.L.V.I. Pius X-instituut te Zele, begon ze in 2012 met de opleiding Biochemie & Biotechnologie aan de Universiteit Gent. In 2017 behaalde ze het diploma Master of Science in Biochemistry and Biotechnology (major Microbial Biotechnology). In juli 2017 trad ze in dienst bij de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten van de faculteit Diergeneeskunde en startte ze haar doctoraatsonderzoek over necrotische enteritis bij pluimvee, gefinancierd door Evonik Industries AG. Sinds november 2020 is zij werkzaam als Upstream Processing Scientist bij Eurofins CDMO te Zwijnaarde. Lore Van Damme is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. F. Van Immerseel, Faculteit Diergeneeskunde, Ugent - Prof. dr. R. Ducatelle, Faculteit Diergeneeskunde, Ugent - Dr. E. Goossens, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
Examencommissie
Prof. dr. Sarne De Vliegher, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. An Garmyn, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Bart Pardon, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Horst Posthaus, Institute of Animal Pathology, Vetsuisse Faculty - University of Bern - Dhr. Philippe Gelaude, Elanco Animal Health, Sint-Lievens-Houtem, België - Prof. dr. Filip Van Immerseel, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - Prof. dr. Richard Ducatelle, Faculteit Diergeneeskunde, Ugent - Dr. Evy Goossens, Faculteit Diergeneeskunde, UGent

Korte beschrijving

Necrotische enteritis (NE) is één van de belangrijkste darmziekten die de hedendaagsepluimveeindustrie teistert. De economische impact is aanzienlijk: jaarlijks lopen de geschatte verliezen wereldwijd op tot miljarden dollars. NE is een complexe, multifactoriële aandoening die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door kip-specifieke Clostridium perfringens type G-stammen. De ziekte wordt meestal waargenomen bij jonge vleeskippen tussen de 2 en 5 weken oud. Ze wordt gekenmerkt door ernstige ontsteking en necrose van de dunne darm. Dit resulteert in een verstoorde vertering en opname van voedingsstoffen, verminderde groei en een sub-optimale voederconversie. Hoewel het Necrotic Enteritis Beta-like (NetB) toxine geïdentificeerd is als een essentiële virulentiefactor bij het ontstaan van NE bij vleeskippen, staat wetenschappelijk onderzoek naar de ziektepathogenese - en vooral naar de vroege stadia ervan – nog in haar kinderschoenen. Deze doctoraatsthesis levert een belangrijke bijdrage tot de kennis over de NE-pathogenese bij pluimvee door zowel gastheer factoren als algemene bacteriële virulentiefactoren (i.e. factoren die door alle C. perfringens stammen kunnen geproduceerd worden, ongeacht hun ziektemakend vermogen) te onderzoeken die een rol spelen in deze initiële stadia. Eén van de eerste stappen in de ziekte is de kolonisatie en afbraak van de mucuslaag. Deze laag vormt een barrière tussen het darmlumen en de darmmucosa en is voornamelijk samengesteld uit sterk geglycosyleerde mucines die rijk zijn aan terminale siaalzuren. De verwijdering en vrijstelling van deze siaalzuren door sialidasen zou de stapsgewijze afbraak van de mucuslaag kunnen initiëren, en zo bijdragen aan de ziektepathogenese.

Praktisch

Datum
Dinsdag 29 juni 2021, 16:00
Locatie
Diergeneeskunde Aud Maximum, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

Door de huidige Covid-19 maatregelen zal de verdediging, met beperkt publiek, ook via live stream te volgen zijn. Indien u de verdediging fysiek wenst bij te wonen of indien u wenst deel te nemen aan de videoconference, stuur een mail naar lorevdam.vandamme@ugent.be.